Imprimeix

Els Instruments de la Cobla

Posted in La Sardana

Cobla Baix Empordà Aplec de PalamósLa cobla és el conjunt instrumental que interpreta les sardanes i que està integrat per onze músics i vuit instruments diferents, quatre dels quals estan doblats per tal d'augmentar i equilibrar la potència del so. La distribució dels instruments manté un doble semblant al de l'orquestra simfònica: els instruments es disposen segons la seva freqüència, potència de so i material de construcció. Així d'esquerra a dreta es situen des dels més aguts als més greus, al primer esglaó els aeròfons de fusta (flabiol, tible i tenora) i el segon els aeròfons de metall (trompeta, trombó i fiscorn). El contrabaix se situa a l'extrem dret i el tamborí a l'esquerre.

Flabiol

Frederic GuissetInstrument de característiques molt simples, és constituït per un canó de fusta, d'una longitud de 10 a 35 cm. amb una embocadura i tot un seguit de forats.

Té un paper molt important a la cobla des del començament de la sardana, ja que serveix per interpretar l'introït i els contrapunts de la sardana.

Tamborí

Instrument derivat de la família dels timbals, però de dimensions reduïdes (d'uns 12cms de diàmetre).Resta lligat al braç esquerra del flabiolaire i s'acciona mitjançant la baqueta.

Tible

Instrument de vent, de característiques molt semblants a la tenora, però de dimensions més curtes. El seu to musical posseeix un picat més pronunciat i és afinat en fa.

Tenora

Instrument de vent construït amb fusta de ginjoler. És constituït per la canya, el tudell, el cos superior del cilindre, el cos inferior del cilindre i la campana que és de metall. Té unes tretze claus que fan els sons i és afinat en si bemoll.

Trompeta

Instrument de metall, té un mecanisme de pistons per tal d'executar totes les notes de l'escala. En ocasions, i per tal d'obtenir determinats sons, admet la sordina. La seva tonalitat sol ésser si bemoll.

Trombó

Instrument de metall, molt similar a la trompeta, encara que més llarg.
El seu so, es situa entre el fiscorn i la trompeta. És en do.

Fiscorn

Instrument de metall, de majors dimensions que la trompeta i el trombó. Té un mecanisme de cilindres que graduen el pas de l'aire. Les seves notes, de caràcter eminentment greu, adquireixen més volum que en el trombó.

Contrabaix

Instrument de corda, que es fan vibrar amb l'arquet o amb els dits. En aquest últim cas, rep el nom de "pizzicato". Actualment les cobles usen el contrabaix de tres cordes, encara que molts compositors empren notes més greus, que sols poden fer els de quatre cordes.